1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza nieuczęszczające do przedszkola dzieci w wieku 2,5-4 lat na bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:
– do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44) w poniedziałki i wtorki w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godz. 15.00-17.00.
– do Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 629 30 62) 7 października w godz. 9.00-14.00.
– na spotkanie (dla w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami) ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 18 października w godz. 16.30-18.30 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Program finansowany przez miasto.