1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

Konkurs fotograficzny

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni (ul. Mściwoja 9/3c) zaprasza wszystkich, którzy ukończyli 14 lat, do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Nawet mój pupil lubi niemiecki”.
Termin zgłaszania fotografii drogą mailową upływa 14 października.
Nie ma górnej granicy wieku uczestników. Regulamin konkursu i szczegóły na www.tpngdynia.pl w zakładce „Seminaria i imprezy”.