Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

Kursy i zapisy

Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” (ul. Bpa Dominika 13a) zaprasza dzieci od 1. roku życia do muzycznego przedszkola, a wszystkich starszych na indywidualną naukę gry na wybranym instrumencie. Zajęcia będą się odbywać również w Szkole Podstawowej nr 39 (tel. 507 428 136).
***
Placówka Muzyczna Forte zaprasza na zajęcia nauki gry na pianinie i keyboardzie dla osób od 6. roku życia. Zajęcia odbywają sięw budynku YMCA (ul. Żeromskiego 26). Szczegółowe informacje pod nr tel. 601 650 363 lub 58 661 90 17.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 (ul. Raduńska 21) zaprasza dorosłych (min. 15 lat) do nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w klasie VII w r. szk. 2017/2018 oraz do ukończenia Szkoły Podstawowej w kl. VIII. Możliwość kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3-letnim).
Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym (co dwa tygodnie).
Po ukończeniu szkoły zapewnia zdobycie zawodu w Szkole Policealnej nr 10 dla Dorosłych w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik ochrony fizycznej i mienia.
Kontakt: tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl.
***
Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” (ul. Zawiszy Czarnego 1) zaprasza na bezpłatne zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Informacje dotyczące zajęć dostępne są na stronie www.klubmwriwiera.wp.mil.pl.
Zapisy u instruktorki Agnieszki Bzomy-Żebrowskiej, tel. 698 441 223.