1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

,,Pomorskie Miasteczko Zawodów” w październiku

Bezpłatne działania realizowane przez Fundację Gospodarczą w ramach projektu ,,Pomorskie Miasteczko Zawodów”:
– Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel: 18-19 października w godz. 9.00-13.00,
– Strategia marketingowa: 26-27 października w godz. 9.00-13.00,
Wcześniejszego kontaktu w celu ustalenia grup i terminu wymagają: poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej) oraz doradztwo biznesowe.
Kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub osobisty w siedzibie fundacji (ul. Olimpijska 2, pokój 106).
Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów jest dofinansowany ze środków miasta.
Szczegóły: www.fundacjagospodarcza.pl.