1294 (1094) 2017-10-13 - 2017-10-19

Społeczna Rada ds. Rodziny i Dziecka już jest

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek powołał Społeczną Radę ds. Rodziny i Dziecka. To kolejny ważny element realizowanej przez miasto polityki rodzinnej.
Zaproszenie do rady przyjęli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk działających w obszarze rodziny i dziecka, a także przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich realizujących na co dzień zadania z zakresu polityki rodzinnej. Radzie przewodniczy pełnomocnik prezydenta ds. rodziny Beata Szadziul. Głównym celem organu jest opiniowanie i inicjowanie działań związanych z realizacją koncepcji miasta przyjaznego rodzinie i dziecku oraz stworzenie sieci współpracy między kluczowymi podmiotami miejskiej polityki rodzinnej.
– Jestem przekonany, że Państwa wiedza i ogromne doświadczenie wzbogacą działania naszego miasta prowadzone na rzecz rodziny i dziecka. – napisał Wojciech Szczurek w specjalnym liście skierowanym do członków Rady.