1294 (1094) 2017-10-13 - 2017-10-19

Wykład o sercu

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Gdyni zaprasza 13 października w godz. 17-18.30 na bezpłatny wykład kardiologa. Wykład realizowany jest w ramach zadania publicznego „Podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia” finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji miasta i odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).