1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Capstrzyk Niepodległości

10 listopada, w wieczór poprzedzający obchody Święta Niepodległości, odbędzie się capstrzyk Niepodległości.
Ceremonia wzorowana na odbywających się w wigilię świąt narodowych przed II wojną światową, rozpocznie się o godz. 17.00 przy pomniku marsz. Józefa Piłsudskiego na placu Wolnej Polski.
Uroczystość uświetni udział Orkiestry Reprezentacyjnej i Kompanii Honorowej Marynarki Wojennej RP.
Program Capstrzyku Niepodległości:
− o godz. 17.00 − złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem pomniku marsz. Józefa Piłsudskiego,
− o godz. 17.30 − przemarsz ul. Świętojańską na skwer Kościuszki.
W związku z przemarszem wystąpią zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej tutaj.