1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Komitet Rewitalizacji

To ostatni dzwonek na zgłoszenia do Komitetu Rewitalizacji. Członkowie grupy będą doradzać prezydentowi w sprawach związanych z odnową gdyńskich dzielnic.
Do Komitetu Rewitalizacji dołączyć mogą jeszcze 4 osoby. Trzy z nich to mieszkańcy: rejonu ul. Rybaków w Babich Dołach oraz z dawnej wsi Oksywie lub ulic Dickmana i Śmidowicza, a także zachodniej części Witomina Radiostacji.
Czwarta osoba powinna reprezentować właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości oraz podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji.
Mieszkańcy muszą zebrać podpisy poparcia 20 sąsiadów. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni zebrać 5 podpisów od przedstawicieli swojego środowiska.
Wszyscy powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych), a następnie komplet tych dokumentów złożyć osobiście lub wysłać pocztą do sekretariatu LIS (al. Zwycięstwa 96/98, PPNT, bud. IV, I piętro, pokój nr 101).
Formularze wraz z listami poparcia można składać do 13 listopada.