1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Mądra pomoc osobom bezdomnym w sezonie zimowym

Zimą – kiedy warunki atmosferyczne są najcięższe – szczególnie ważna jest mądra pomoc osobom bezdomnym. W Gdyni działają 4 placówki dla bezdomnych, w których schronienie może znaleźć łącznie 185 osób. Poza tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowy, dzięki którym schronienie może znaleźć ponad 300 osób bezdomnych.
Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta zajmuje się Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia (ul. Zygmunta Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11). Osoby zgłaszające się do Centrum mają możliwość otrzymania kompleksowej pomocy min: schronienia, posiłku, porady prawnej, wsparcia finansowego. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.
Centrum jest czynne w godz. 7.45-15.45 od poniedziałku do piątku. Kontakt mailowy: bezdomnosc@mopsgdynia.pl
Mieszkańcy mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych i potrzebujących pomocy nie tylko Centrum. Sygnały przyjmują również: Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112, Straż Miejska – 986, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987
W przypadku zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp.) – zwłaszcza podczas mrozów – należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie służby miejskie.
Gdynia dysponuje 4 schroniskami dla osób bezdomnych. Poza tym MOPS podpisał umowę ze schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne.
Placówki na terenie Gdyni:
Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, Gdynia ul. Chwarznieńska 93 (tel. 58 624-95-91) – schronisko dla mężczyzn – 30 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
Zespół Opiekuńczy (ul. Fredry 3, tel. 58 661 65 26) – schronisko dla kobiet lub mężczyzn – 60 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
Stowarzyszenie Alter Ego – Schronisko dla rodzin (ul. Leszczynki 153, tel. 58 713 57 44, ok. 55 miejsc) – kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
Stowarzyszenie Alter Ego (ul. Janka Wiśniewskiego 24, tel. 58 776 20 01) – schronisko dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie – 40 miejsc w schronisku, 20 miejsc interwencyjnych. Schronisko prowadzone przez organizację pozarządową, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeb środki czystości, odzież.
W weekendy oraz po godzinach pracy Centrum osoby bezdomne mogą zgłosić się na nocleg interwencyjny:
– mężczyźni – schronisko Alter Ego (ul. Janka Wiśniewskiego 24)
– kobiety – schronisko ZO (ul. Fredry 3)
Podsumowując, Gdynia dysponuje 185 miejscami dla osób bezdomnych, a łącznie z miejscami objętymi umowami MOPS jest ich 325 (jest to minimalna liczba miejsc udostępnionych).
Jak co roku w okresie niskich temperatur organizowane są wspólne patrole pracowników MOPS Gdynia (streetworkerów) wraz ze Strażą Miejską i Policją. Ich intensywność uzależniona jest od warunków atmosferycznych (tzn. w sytuacji utrzymujących się przez dłuższy czas niskich temperatur patrole odbywają się codziennie).
Na bieżąco przygotowywane i uaktualniane są zestawienia tzw. miejsc niemieszkalnych w Gdyni, w których przebywają osoby bezdomne i przekazywane Straży Miejskiej do monitorowania podczas patroli.
8 grudnia odbędzie się po raz dziewiąty Badanie socjodemograficzne populacji osób bezdomnych, które będzie przeprowadzone we współpracy ze służbami miejskimi.