1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Poszukiwani ludzie z pasją

YMCA w Gdyni Ognisko Centrum (ul. Żeromskiego 26):
– zaprasza w środy w godz. 17.00-19.30 na warsztaty skierowane do osób młodych pt. „My, Kaszubi gotujemy”.
– poszukuje osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć hobbystycznych, sportowych, edukacyjnych itp.
Kontakt tel. 58 620 31 15 lub mailowy: ymcacentrum@wp.pl.
***
Klub Młodzieżowy FLY (ul. Świętojańska 36/2) poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla młodzieży.
Kontakt pod nr. tel. 517 383 828 w godz. 15.00-19.00.