1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Wypowiedz się na temat organizacji ruchu na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej

24 listopada rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące usprawnienia ruchu, parkowania oraz poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulic Beniowskiego i Kapitańskiej. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy Grabówka.
Konsultacje rozpoczną się 24 listopada, a zakończą 8 grudnia. Ich uczestnicy będą mogli wypowiedzieć się na temat różnych sposobów rozwiązania problemów występujących na dwóch ulicach na Grabówku.
W październiku zaprosiliśmy mieszkańców okolicy do podzielenia się uwagami i sugestiami na temat organizacji ruchu w rejonie ulic Beniowskiego i Kapitańskiej. – mówi Joanna Jaczewska z Laboratorium Innowacji Społecznych. – Zebrane uwagi, a także m.in. wizja lokalna, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami okolicy oraz ich wnioski nadesłane do Rady Dzielnicy pomogły specjalistom z ZDiZ opisać kilka możliwości zmian w organizacji ruchu. Teraz chcemy dowiedzieć się, co o tych pomysłach myślą mieszkańcy.
Materiały informacyjne zawierające różne propozycje rozwiązania problemów w tej okolicy oraz formularze zostaną udostępnione – w okresie konsultacji – na stronie www.gdynia.pl. Będzie można je również otrzymać w kancelarii Urzędu Miasta oraz w biurze Rady Dzielnicy Grabówek (na której wniosek rozpoczęto proces konsultacji). Wypełnione formularze będzie można składać w wersji papierowej, jak i elektronicznej, lokalnie będzie można je dostarczyć, np. do biura Rady Dzielnicy (znajdującym się w SP nr 17). Podczas konsultacji aktywny będzie również formularz internetowy na stronie www.badanialis.pl/grabowek2017.
Podczas trwania konsultacji zaplanowano dwa otwarte spotkania w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 17 (ul. Grabowo 12). Mieszkańcy mają do wyboru dwa terminy: 25 listopada o godz. 11.00 oraz 27 listopada o godz. 17.30.
W ciągu miesiąca po zakończeniu konsultacji Laboratorium Innowacji Społecznych przygotuje raport, w którym zostaną opublikowane m.in. wnioski i uwagi mieszkańców wraz z rozstrzygnięciami prezydenta.