1299 (1099) 2017-11-17 - 2017-11-23

Gdynia gotowa na zimę

Zima zbliża się wielkimi krokami, dlatego Gdynia solidnie się do niej przygotowała. Miasto ogłosiło już stan zimowej gotowości.

Informacje o ewentualnych zagrożeniach lub utrudnieniach, związanych z zimą, można zgłaszać do Straży Miejskiej, przez całą dobę pod bezpłatny numer 986.

W imieniu gminy, obowiązek dbania o odpowiednie utrzymanie miejskich szlaków komunikacyjnych, w czasie zimy, wykonuje Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. To do nich należy dbanie o drożność i stan dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych należących do gminy, czyli jezdni, chodników, czy dróg rowerowych, a także innych ciągów komunikacyjnych, np. na terenach zielonych. Jednak bezpośrednia realizacja zadań związanych z utrzymaniem zimowym miasta zlecana jest zewnętrznym firmom wybranym w wyniku przetargów.

W ramach Akcji Zima, do utrzymania przejezdności na ulicach, w gotowości jest: 35 pługo-posypywarek (w tym 28 wyposażonych w urządzenia solankowe), 3 pługi klinowe, 23 ciągniki z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach i 1 ładowarka samojezdna. Pojazdy pracujące na drogach wyposażone są w urządzenia GPS do zdalnego monitorowania pracy sprzętu. Dzięki temu możliwa jest m.in. bieżąca lokalizacja pojazdów uczestniczących w akcji zimowej i rejestracja informacji o wykonywanych zabiegach, ze zobrazowaniem sytuacji na mapach cyfrowych miasta.
Dodatkowo, na potrzeby utrzymania zimowego ciągów pieszych, dróg rowerowych i strefy płatnego parkowania, wykonawcy zabezpieczyli: 27 ciągników z pługami i 9 samochodów ciężarowych.

Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do: Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 (tel. 58 76 12 080) lub Straży Miejskiej (tel. całodobowy bezpłatny 986).

Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na pięć kategorii utrzymania - w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie mają w sieci komunikacyjnej miasta.

Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska (kat. Is i I). Do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym, z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi, o lokalnym znaczeniu, należą do III i IV kategorii utrzymania. W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 462 km.

Do usuwania skutków zimy, wykonawcy przystępują równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, na których wymagane jest podjęcie działań. Prace na drogach III i IV kategorii prowadzone są z wykorzystaniem innego sprzętu, dostosowanego do charakteru tych ulic. A to dlatego, że często są one wąskie, z parkującymi samochodami uniemożliwiającymi przejazd dużych maszyn i pługo-piaskarek. Pozostałe ulice, niewłączone do stałego utrzymania zimowego, będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości na zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

W celu ochrony terenów zieleni wzdłuż niektórych ulic, m.in.: Władysława IV, Wielkopolska, czy Plac Kaszubski, montowane są specjalne osłony chroniące cenną roślinność przyuliczną przed nadmiernym wpływem środków chemicznych. Ponadto, na części ulic o małym znaczeniu komunikacyjnym (jezdnie kat. IV), jako podstawowe działania przyjęto jedynie odśnieżanie jezdni i, w razie konieczności, posypywanie środkami uszorstniającymi (piasek lub mieszanka piaskowo-solna zamiast samej soli). Dotyczy to m.in. jezdni al. Jana Pawła II, ul. Przebendowskich, ul. Kasztanowej, ul. Miodowej, Balladyny i niektórych ulic w pozostałych dzielnicach miasta.

Zimowe utrzymanie jezdni realizowane jest w poszczególnych rejonach miasta zgodnie z poniższym podziałem:
- Część AI/1: drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii I i II) w dzielnicach Śródmieście (z wyłączeniem terenów przyportowych), Działki Leśne, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo - Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. J., PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.
- Część AI/2: drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii I i II) w dzielnicach: Chwarzno – Wiczlino, Dąbrowa, Działki Leśne, Karwiny, Wielki Kack , Mały Kack, Orłowo, Redłowo, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja - Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. J., PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.
- Część AII/1: drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii I i II) w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie – Demptowo, Leszczyki, Grabówek - Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. J., PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.
- Część AII/2: drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii Is, I i II) w dzielnicach: Babie Doły, Pogórze, Obłuże, Oksywie, Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo, Leszczynki, Grabówek, tereny przyportowe w Śródmieściu - P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
- sektor 1: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Śródmieście - P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
- sektor 2: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicy: Pustki Cisowskie-Demptowo, Działki Leśne i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Wzgórze Św. Maksymiliana - REMONDIS Sp. z o.o., Podwykonawca: P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
- sektor 3: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach Kamienna Góra, Redłowo i częściowo w dzielnicach: Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo - Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” sp. j. Hanna Romanowska, Jarosław Romanowski
-sektor 4: drogi III kategorii w dzielnicach: Mały Kack, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i częściowo w dzielnicach: Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo - Technika Sanitarna Sp. z o.o.; Podwykonawca: PRSP „Sanipor” Sp. z o.o.
- sektor 5: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicy: Chwarzno-Wiczlino - „PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna
- sektor 6: drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa - Technika Sanitarna Sp. z o.o.; Podwykonawca: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp.J.
Utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych, dróg rowerowych i Strefy Płatnego Parkowania obejmuje chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta, wszystkie utwardzone drogi dla rowerów oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania. Łączna powierzchnia to ok. 713,5 tys. m² (w tym drogi rowerowe o długości ok. 60 km i ciągi piesze zlokalizowane na skwerach, o łącznej powierzchni ok. 63 tys. m²).

Zimowe utrzymanie ciągów pieszych realizowane jest w poszczególnych rejonach miasta zgodnie z poniższym podziałem:
- Rejon „I" - Skwer Kościuszki, al. Jana Pawła II (w tym Strefa Płatnego Parkowania) - JAC-TOM Jacek Pieprzowski; Podwykonawca: „PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna
- Rejon „II" - Kamienna Góra (w tym Strefa Płatnego Parkowania) - JAC-TOM Jacek Pieprzowski
- Rejon „III" - Wzgórze Św. Maksymiliana - Przedsiębiorstwo Usługowe "CLEAN-BUD" sp.j. Hanna Romanowska, Jarosław Romanowski
- Rejon „IIIA” – Śródmieście (w tym Strefa Płatnego Parkowania) - „PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna
- Rejon „IV" - Redłowo, Orłowo - „PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna
- Rejon „V" - Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa - Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA Sp. z o.o.
- Rejon „VI" - Działki Leśne, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino - Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA Sp. z o.o.
- Rejon „VII" - Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo - Green Art. Acer Piotr Dettlaff
- Rejon „VIII" - Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły, tereny przyportowe w Śródmieściu - Green Poland Krzysztof Polakowski

Wykonawcy zobowiązani są, w pierwszej kolejności, do odśnieżenia i usunięcia śliskości na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej i położonych przy głównych ciągach ulicznych oraz z miejsc postojowych i dojść do parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania, a następnie na pozostałych odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu. Drogi rowerowe odśnieżane są równocześnie z ciągami pieszymi, w kolejności uzależnionej od ich znaczenia komunikacyjnego.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przypomina też, że zgodnie Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 j.t.) oraz Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni (Nr X/182/15 z 24 czerwca 2015r. z późn. zmianami), to właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za stan zimowego utrzymania dróg i chodników, na obszarze, który należy do nich. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.).

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie - ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń - chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność. Uprzątnięcie chodnika ze śniegu lub lodu powinno nastąpić z co najmniej 2/3 jego szerokości. W przypadku, gdy przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia, chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

Właściciel nieruchomości nie musi natomiast oczyszczać chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej.
Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Na właścicielu nieruchomości ciąży również obowiązek utrzymania we właściwym stanie technicznym m.in. urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości i zlokalizowanych na niej obiektów. Do urządzeń tych zalicza się m.in. rynny, rury spustowe, a także np. odwodnienia liniowe (aco drain) zlokalizowane w chodniku miejskim, służące odwodnieniu obiektu. Umieszczenie w chodniku tych urządzeń nie może w żaden sposób przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pieszych (np. nierówności, śliskość).