1299 (1099) 2017-11-17 - 2017-11-23

Młodzi o Młodych! Konkurs na recenzję filmu krótkometrażowego

Jeśli masz mniej niż 25 lata i chcesz napisać recenzję filmu krótkometrażowego, podejmij wyzwanie! Czekają nagrody! Producenci Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej – Gdyńska Szkoła Filmowa, kwartalnik artystyczny „Bliza”, zeszyty GSF „Script” – ogłaszają konkurs na recenzję filmu krótkometrażowego.

Co musisz zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Do 20 listopada 2017 roku prześlij zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia. Otrzymasz dostęp do kilkunastu filmów studentów i absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Będziesz miał czas do 15 grudnia 2017 roku na napisanie krótkiej recenzji z jednego, dwóch lub trzech filmów, które zobaczysz.

Do 15 stycznia 2018 jury konkursu oceni nadesłane prace i przyzna trzy nagrody: główną – 500 zł, dwie dodatkowe – po 250 zł, a także zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej. Dodatkowo nagrodzone prace zostaną opublikowane w przestrzeni medialnej, którą dysponują organizatorzy.
Więcej szczegółów zgłaszający się otrzymają na adres e-mail.

Adres do wysyłania zgłoszeń: a.kaminski@festiwalgdynia.pl