1303 (1103) 2017-12-15 - 2017-12-21

Międzynarodowa trasa rowerowa R-10

19 kilometrów od granicy z Kosakowem do granicy z Sopotem. Tak będzie przebiegać gdyńska część międzynarodowej trasy rowerowej R-10. Żeby mogła powstać, trzeba stworzyć nowe fragmenty dróg rowerowych i połączyć je z tymi już istniejącymi. Część z nich trzeba też wyremontować. Są już na to środki.

11 grudnia, w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, podpisano umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Gdynia otrzymała ponad 8 mln złotych na budowę trasy R-10.

Jednym ze strategicznych turystycznych przedsięwzięć samorządu województwa pomorskiego jest stworzenie na Pomorzu tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym. Takim projektem jest utworzenie Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego. Chodzi o trasę rowerową R-10. Ma ona biec wzdłuż morza – od Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa. Skorzystać z niej będą mogli nie tylko mieszkańcy Pomorza, ale także osoby z kraju i zagranicy, które odwiedzą nasz region.

Część trasy R-10 będzie przebiegać przez Gdynię – od granicy z Kosakowem do granicy z Sopotem. W sumie to 19 kilometrów.

W ramach budowy międzynarodowej trasy rowerowej R-10, w Gdyni powstaną 4 kilometry nowych dróg rowerowych. Pozostałe 2 kilometry będą wyremontowane. Nowe odcinki powstaną wzdłuż ul. płk. Dąbka, Kwiatkowskiego, al. Marsz. Piłsudskiego oraz wzdłuż al. Zwycięstwa - od ul. Stryjskiej do ul. Orłowskiej. Do czasu budowy ulicy Nowej Węglowej, przebieg trasy wyznaczony będzie wzdłuż ul. Janka Wiśniewskiego (pasami rowerowymi) oraz ul. Starowiejskiej (w strefie uspokojonego ruchu tempo 30).

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

ikona