1305 (1105) 2018-01-05 - 2018-01-11

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni oraz organizatorzy konkursu Przyrodniczo-Informatycznego „Myszka Z” Anna Zatwarnicka i Maciej Zatwarnicki serdecznie dziękują uczniom: SP 8, SP 10, SP 12, SP 13, SP 17, SP 18, SP 26, SP 34, SP 37, SP 39, SP 44, SP 47, SP 48, Gdyńskiej Szkoły Społecznej i SP 40 za wzięcie udziału w konkursie. W klasyfikacji indywidualnej laureatami zostali uczniowie: SP nr 12 i SP nr 40 i SP nr 18 natomiast w klasyfikacji drużynowej najwięcej punktów zdobyły szkoły: SP nr 12, SP nr 18 i SP nr 40. Gratulujemy zwycięzcom, nauczycielom przygotowującym oraz wszystkim uczestnikom konkursu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni oraz organizatorzy konkursu Anna Zatwarnicka i Maciej Zatwarnicki serdecznie dziękują sponsorom:
Spółce PEWIK Gdynia-prezesowi zarządu Henrykowi Tomaszewskiemu, firmie Fox Recykling z Gdyni-Jarosławowi i Maciejowi Malinowskim, właścicielowi restauracji „Nordowy Mol” -Markowi Hewelt, Dyrektorowi Centrum Nauki Experyment- Ewie Jasińskiej, Przewodniczącemu Zarządu Komunalnego Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Tadeuszowi Wiśniewskiemu oraz Multikino Rumia za pomoc w sfinansowaniu nagród w VII Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo-Informatycznym „Myszka Z”.