1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

29. Rocznik Gdyński

Ukazał się kolejny 29 numer „Rocznika Gdyńskiego”. Zawarte w numerze materiały zainteresować powinny szerokie grono czytelników. Prezentowane teksty tworzą kilka umownych „tematycznych bloków”.

Na pierwszy z nich składają się artykuły poświęcone różnym aspektom stosunków skandynawsko – gdyńskich. Drugi blok poświęcony został gdyńskiej gospodarce morskiej. Trzeci - stanowią artykuły poświęcone różnym aspektom gdyńskiej historii. Jakkolwiek problematyka gospodarcza, w różnym zakresie i ujęciu, dominuje w najnowszym „Roczniku”, to czytelnik znajdzie w nim również publikacje poświęcone wydarzeniom dnia codziennego, kulturze i sztuce i dyplomacji.

W „Roczniku” pojawił się dział zawierający artykuł o gdyńskim czasopiśmiennictwie. Poszczególne artykuły zostały niejako „przełamane” zdjęciami Jacka Dworakowskiego, które stanowią swoistego rodzaju fotoreportaż z gdyńskiej pracy dla morza.

Zapraszając do lektury czasopisma, redakcja pragnie również zwrócić uwagę na fakt, że uruchomiony został internetowy portal „Rocznika Gdyńskiego”. Jego zadaniem jest prezentowanie w nowoczesny sposób problematyki zawartej w kolejnych numerach „Roczników”. Ma również uzupełniać i poszerzać sferę informacyjną dotyczącą czasopisma i jego zawartości. Portal pod adresem https://rocznikgdynski.pl/.

„Rocznik Gdyński” można kupić w siedzibie Towarzystwa Miłośników Gdyni (ul. Władysława IV) w poniedziałek, środę, piątek: w godz. 11.00-13.00, wtorek w godz. 14.00-17.00, czwartek w godz. 15.00-17.00.

Towarzystwo Miłośników Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej zapraszają 25 stycznia o godz. 17.00 na promocję 29. Rocznika Gdyńskiego do siedziby Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1 B).