Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Bezpłatna nauka mowy

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych zaprasza na bezpłatną naukę mowy zastępczej wszystkich chorych, którzy w wyniku przeprowadzonej operacji utracili głos i dotknięci zostali dolegliwościami utrudniającymi normalne życie.

Stowarzyszenie zajmuje się rehabilitacją poszpitalną głosu i mowy. Dla członków Towarzystwa organizowane są obozy rehabilitacyjne z nauką mowy zastępczej oraz prowadzone są spotkania z różnymi specjalistami.

Zadanie finansowane jest dla mieszkańców Gdyni przez miasto. Wszyscy, którzy chcą wstąpić do PTL mogą przyjść na zajęcia, które odbywają się w każdy czwartek w godz. 13.00-15.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).