1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2018

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że pracownicy UM w miesiącach styczeń - marzec 2018 r. będą roznosić decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości osób fizycznych na rok 2018.

Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywać się będzie:
- od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16.00 do 20.00,
- w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00.
Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą.
- podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej.I - 58 66 88 834
Rej.II - 58 66 88 264
Rej.III - 58 66 88 838
Rej.IV - 58 66 88 263
Rej.V - 58 66 88 272
Rej.VI- 58 66 88 839
Rej.VII - 58 66 88 831
Rej. VIII - 58 66 88 836
Rej. IX - 58 66 88 266

- podatek rolny os. fizyczne, podatek leśny os. fizyczne: 58 66 88 266.
Wpłat można dokonywać na indywidualny numer konta bankowego.
W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych indywidualny numer konta bankowego znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej.

- podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej. I - 58 66 88 256
Rej. II - 58 66 88 255
Rej. III - 58 66 88 273
Rej. IV - 58 66 88 269
Rej. V - 58 66 88 274
Rej. VI- 58 66 88 268
Rej. VII - 58 66 88 845
Rej. VIII - 58 66 88 846
Rej. IX- 58 66 88 826
- podatek rolny os. fizyczne, podatek leśny os. fizyczne: 58 66 88 826
- podatek od nieruchomości os. prawne: 58 66 88 265
- podatek od środków transportowych: 58 66 88 271
- podatek rolny os. prawne, podatek leśny os. prawne: 58 66 88 271.
Nadmienia się, że wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na numer rachunku: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
Wpłat bez prowizji można dokonywać we wszystkich placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.