1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Stwórz plakat dla festiwalu R@port

Już po raz 4. Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni ogłosił konkurs na plakat firmujący Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port, który firmować będzie najbliższą 13. edycję festiwalu. Dla kogo będzie ona szczęśliwa?

Projekt graficzny plakatu powinien obejmować logotyp Teatru Miejskiego w Gdyni, logotyp Miasta Gdynia oraz logotyp festiwalu wraz z datą: (data może ulec zmianie): 13. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 13 - 20 maja 2018. Maksymalnie zaprezentować można trzy pomysły.

Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: konkurs@teatrgombrowicza.art.pl, w tytule e-maila należy wpisać: Konkurs na plakat - R@Port.

Propozycje przyjmowane są do 16 marca. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG o rozdzielczości 300 dpi i wielkości nie większej niż 5 MB.

Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł, zaś jego praca firmować będę najbliższą, 13. edycję festiwalu.

Regulamin oraz logotyp festiwal dostępny na www.teatrgombrowicza.art.pl/?action=news&nid=760.
Więcej informacji na stronie: www.teatrgombrowicza.art.pl.