1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

W środę Sesja Rady Miasta

24 stycznia o godz. 12.00 wsali 105 Urzędu Miasta (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54), rozpocznie się XXXIX Sesja Rady Miasta. Porządek przewiduje głosowanie projektów następujących uchwał dotyczących:
– nadania Jolancie Obarze Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
– nadania Tadeuszowi Palmowskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
– nadania Monice Płocke Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
– wyrażenia woli współdziałania Gminy Miasta Gdyni z Gminą Kosakowo w zakresie realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień dla zadania „Przebudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka”,
– zmiany statutu jednostki budżetowej „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia”,
– stwierdzenia nieważności § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon Mola Rybackiego,
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
– ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Józefa Wybickiego,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu położonego przy ul. Zygmunta Augusta 13,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ulicy Świętojańskiej 92,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy al. Marsz. Piłsudskiego 50,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kołobrzeskiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni w obszarze wydzielonym ulicami: Świętojańska, al. Marsz. Piłsudskiego, Kazimierza Tetmajera, Partyzantów,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rybaków (936 m),
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rybaków (1240 m),
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rybaków (130 m),
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rybaków (2500 m),
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rybaków (500 m),
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Frezerów/Jantarowej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zielonej (22 m)
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zielonej (93 m),
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zielonej (15 m),
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Sochaczewskiej 6,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bursztynowej 1A,
– zmiany nazwy ulicy – drogi publicznej położonej na terenie Miasta Gdynia,
– ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania,
– obwieszczeń Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutów dzielnic: Babie Doły, Cisowa, Chylonia, Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Kamienna Góra, Karwiny, Leszczynki, Mały Kack, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Pogórze, Pustki Cisowskie – Demptowo, Redłowo, Śródmieście, Wielki Kack, Witomino – Leśniczówka, Witomino- Radiostacja, Wzgórze Świętego Maksymiliana.