Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1308 (1108) 2018-01-26 - 2018-02-08

To pierwszy taki ośrodek leczenia chorób piersi na Pomorzu

Szpital im. PCK // fot. www.fotopolska.eu

Szpital im. PCK // fot. www.fotopolska.eu

25.01.2018 r.

Pierwszy na Pomorzu, piąty w kraju. Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni z certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość świadczonych usług medycznych. 

Senologic International Society (SIS), czyli Międzynarodowe Towarzystwo Chorób Piersi przyznało Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni status jednostki Breast Unit.

- Od wielu lat staraliśmy się stworzyć godne warunki dla kobiet z patologią piersi. Warunki do diagnozowania, leczenia i pozbycia się wszelkich wątpliwości co do stanu zdrowia pacjentek. Przeglądaliśmy się różnym schematom funkcjonowania ośrodków zapewniających taką kompleksową opiekę dla kobiet z chorobą piersi, szczególnie z rakiem — mówi prof. dr hab. n. med. Wiesław Janusz Kruszewski, kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. - Stwierdziliśmy, że posiadamy wszystko, co jest potrzebne: świetnie rozwiniętą patomoforlogie, zakład radioterapii, chemioterapii, rozbudowana poradnię onkologiczną, poradnię chirurgi onkologicznej i współpracujących z nami psychologów – dodaje.

Certyfikat przyznawany przez SIS świadczy o kompleksowej opiece, jaką otaczane są pacjentki. Poczynając od diagnostyki, przez leczenie, po pomoc psychologiczną i opiekę Poradni Onkologicznej po zakończeniu terapii. Wszystkie zabiegi wykonywane są w szpitalu, a standardy świadczone w Gdyni nie odbiegają od usług świadczonych w USA czy na zachodzie Europy.

Przyjęte do Centrum pacjentki zostają objęte kompleksową opieką. W szpitalu wykonywana jest diagnoza obrazowa (USG, mammografia) i biopsje. Pobrany materiał badany jest w Zakładzie Patomorfologicznym zgodnie z wytycznymi ESMO (Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej).
Z chwilą zdiagnozowania nowotworu złośliwego pacjentka znajdzie się pod opieką interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą: lekarze onkolodzy, chirurdzy onkologiczni, radioterapeuci, radiolodzy, patomorfolodzy oraz personel pielęgniarski, technicy, fizjoterapeuci i psycholodzy.
W przypadku decyzji zespołu interdyscyplinarnego o potrzebie zastosowania chemioterapii, hormonoterapii, terapii celowanej lub terapii w ramach badań klinicznych - zostaną one wykonane w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w Oddziale Chemioterapii Dziennej.
Po zakończeniu leczenia pacjentka może liczyć na kompleksową pomoc Poradni Onkologicznej, współpracujących z centrum grup wsparcia oraz pomoc psychologiczną.

- Choroba nowotworowa piersi wymaga leczenia kompleksowego, ciągłego, dobrze skoordynowanego w czasie i prowadzonego z udziałem doświadczonych specjalistów – dzięki temu można osiągać najlepsze wyniki. Cieszę się, że gdyński ośrodek się rozwija i każda pacjentka, która zgłosi się do jedynego na Pomorzu certyfikowanego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób piersi otrzyma tutaj właśnie taką kompleksową pomoc – mówi Paweł Orłowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

W ubiegłym roku w gdyńskiej placówce wykonano nieco ponad 300 operacji piersi. 50% z nich to zabiegi oszczędzające pierś, a 20% zabiegów obejmowało rekonstrukcję.
Mieszczące się w redłowskim szpitalu Centrum Onkologii to piąty ośrodek z tym certyfikatem w Polsce. Podobne placówki znajdują się w Szczecinie, Gliwicach, Krakowie i Wrocławiu.
  • Konferencja prasowa w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, fot. Jan Ziarnicki