1309 (1109) 2018-02-09 - 2018-02-15

Pomorskie Miasteczko Zawodów w lutym

Bezpłatne działania realizowane przez Fundację Gospodarczą w Gdyni w ramach projektu „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w lutym:
– Jak napisać biznesplan – 12-13 lutego godz. 9.00-13.00,
– Możliwości powrotu do pracy po długiej przerwie – 13 lutego o godz. 9.00-13.00,
– Autoprezentacja w procesie poszukiwania zatrudnienia – 15 lutego o godz. 9.00-13.00,
– Podstawy korzystania z internetu – 20 lutego o godz. 9.00-13.00,
– Podstawy korzystania z poczty elektronicznej – 21 lutego w godz. 9.00-13.00.
Wcześniejszego ustalenia terminów wymagają: Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej), Doradztwo biznesowe i Konsultacje komputerowe.
Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów jest dofinansowany ze środków miasta.
Kontakt tel. pod nr. 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub osobisty w Fundacji Gospodarczej (ul. Olimpijska 2, pokój 106 (I p.)).
Więcej na www.fundacjagospodarcza.pl.