1309 (1109) 2018-02-09 - 2018-02-15

Żegnamy Mariana Szarego, członka Szarych Szeregów

Marian Szary // fotografia ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni

Marian Szary // fotografia ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni

08.02.2018 r.

24 stycznia w wieku 91 lat odszedł Marian Szary, najprawdopodobniej ostatni z członków Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni. Dziś na cmentarzu witomińskim pożegnaliśmy tę ważną dla naszego miasta postać.

Marian Szary
urodził się 19 sierpnia 1927 roku w Gdyni. Całe swoje życie związał z tym miastem. Syn właściciela przedwojennej gdyńskiej stolarni. W młodości należał do harcerstwa, a w czasie okupacji był członkiem konspiracyjnej organizacji harcerskiej Szare Szeregi w Gdyni. Pod koniec wojny został wywieziony na roboty do Niemiec. Po wojnie dokończył naukę w gimnazjum męskim w Gdyni oraz gimnazjum „Conradinum” w Gdańsku. Następnie studiował na Politechnice Gdańskiej. Przez całe swoje życie zawodowe pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W latach 1980-1981 był prezesem Stoczniowego Klubu Sportowego „Bałtyk Gdynia”. Wówczas to piłkarze tego klubu awansowali do I ligi. Był również członkiem kręgu Starszoharcerskiego i Kręgu Byłych Harcerzy THH - AK.

Zmarł 24 stycznia w wieku 91 lat.30 stycznia na cmentarzu witomińskim pożegnaliśmy tę ważną dla naszego miasta postać.
  • Marian Szary // fotografia ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni