Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1310 (1110) 2018-02-16 - 2018-02-22

Gdynia Karwiny i Gdynia Sport – przystanki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z potencjałem

Aż o 91 procent wzrosła liczba osób korzystających z nowych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdyni. W styczniu, czyli pierwszym pełnym miesiącu ich funkcjonowania, skorzystało z nich 9 tysięcy pasażerów.
Z przystanków Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny korzysta coraz więcej osób. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku liczba podróżnych wzrosła na nich blisko dwukrotnie. W styczniu, czyli pierwszym pełnym miesiącu ich funkcjonowania, skorzystało z nich 9 tysięcy pasażerów.
Tylko na przykładzie przystanku Gdynia Karwiny widać, jak potrzebna była to zmiana. Zastąpił on istniejący dotychczas przystanek Wielki Kacku. Porównując liczbę pasażerów z Wielkiego Kacka z listopada 2017 r. – 3,2 tys. z liczbą pasażerów Karwin ze stycznia 2018 r. – 5,5 tys., zauważamy znaczny wzrost. Z przewozów kolejowych korzystają nadal mieszkańcy tych samych dzielnic Gdyni, jednak nowy przystanek położony jest bliżej nowych osiedli, dzięki czemu kolej stała się obecnie atrakcyjniejszym środkiem transportu dla większej liczby osób.
Aż o 91 procent wzrosła liczba osób korzystających z nowych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdyni. Od marca w kursowaniu pociągów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej nastąpią zmiany korzystne dla podróżnych.

ikona