1310 (1110) 2018-02-16 - 2018-02-22

Wsparcie dla gdynian

Zapraszamy mieszkańców Gdyni szukających pomocy w różnych obszarach życia lub chcących taką pomoc świadczyć do skorzystania z serwisu www.gdyniawspiera.pl.
Można tam znaleźć pomoc m.in. dla osób uzależnionych i ich rodzin, w kwestiach wychowawczych, dla osób z doświadczeniem przemocy, osób z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji bytowo-materialnej.
Portal zawiera aktualną bazę bezpłatnych form wsparcia.