1312 (1112) 2018-03-02 - 2018-03-08

Ruszyły zgłoszenia do XII Konkursu Poetyckiego

Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaprasza seniorów do wzięcia udziału w XII edycji Konkursu Poetyckiego „Na skrzydłach fantazji”.
Prace konkursowe (trzy wiersze) należy przesłać do 30 kwietnia:
– pocztą tradycyjną na adres: Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Gen. Maczka 1, 81-417 Gdynia
– lub mailowo na adres e-mail: b.kluk@mopsgdynia.pl.
18 maja o godz.16.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej odbędzie się prezentacja nadesłanych do konkursu wierszy (recytacja autorska) oraz ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
Szczegółowych informacji udziela Barbara Kluk (tel. 58 622 24 24).