1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

Centrum Integracja Gdynia aktywizuje osoby z niepełnosprawnością

Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2) w ramach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością zaprasza do skorzystania z oferty poniższych projektów:
− „Projekt Zdobywam Pracę!”, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością.
Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo. Zakłada indywidualne doradztwo zawodowe, opracowanie indywidualnego planu działania, etykietę biznesu, pośrednictwo pracy oraz aktywne poszukiwanie pracy, poradnictwo psychologiczne, konsultacje specjalistyczne oraz szkolenia zawodowe. Zaplanowano także warsztaty kompetencji miękkich, aktywizacji zawodowej, spotkania aktywnego poszukiwania pracy, spotkania z pracodawcami.
W projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej, niebędące uczestnikami WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej), ZAZ (Zakładów Aktywności Zawodowej), niebędące jednocześnie beneficjentami ostatecznymi innego projektu.
− „Sprawni w pracy 2017”, którego głównym celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w znalezieniu pracy odpowiadającej ich możliwościom i wykształceniu. Zakłada indywidualne doradztwo zawodowe, etykietę biznesu, pośrednictwo pracy oraz aktywne poszukiwanie pracy, poradnictwo psychologiczne, konsultacje specjalistyczne oraz szkolenia zawodowe.
Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo – mieszkających na terenie województwa pomorskiego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności; w wieku: kobiety 16 -60 lat, mężczyźni 16-65 lat; niebędące uczestnikami WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej), ZAZ (Zakładów Aktywności Zawodowej).
Oba projekty współfinansowane są ze środków PFRON i będą realizowane do 31.03.2018 r.