Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

Podsumowanie 2017 r. w Gdyni – cz. IV Społeczeństwo (cz. I)

Ponad 87% gdynian jest zadowolonych z miejsca, w którym mieszka. Miasto stwarza możliwości rozwoju wszystkim grupom społecznym. Efektem są nie tylko nagrody i wyróżnienia, ale przede wszystkim wysoka ocena wystawiana przez samych mieszkańców. Przyjrzyjmy się temu, co udało się osiągnąć w dziedzinie polityki społecznej w 2017 roku.

Gdynia rodzinna
Od pięciu lat funkcjonuje program Gdynia Rodzinna. Organizowane są imprezy i wydarzenia, skierowane do całych rodzin – spotkania, warsztaty, bale dla dzieci, wspierane są pomysły samych mieszkańców Gdyni oraz organizacji pozarządowych. Idee wykluwają się w prężnie działającej Gdyńskiej Radzie ds. Rodziny i Dziecka. Dzięki takiemu podejściu w gdyńskim kalendarzu pojawił się Dzień Rodzeństwa. Działa już 13 Klubów Rodzica, funkcjonuje karta Gdynia Rodzinna oraz Gdynia Rodzinna Plus. Place zabaw są przebudowywane i powstają nowe. Na stronie internetowej gdyniarodzinna.pl można znaleźć aktualną ofertę imprez i zaproszeń na różne wydarzenia.
Fakty i liczby 2017:
– 5318 – tyle kart Gdynia Rodzinna wydano od 2013 roku, uprawnia ona do zniżek na imprezy kulturalne i sportowe,
– od sierpnia 2017 r. karta Gdynia Rodzinna Plus uprawnia gdyńskie rodziny z co najmniej trojgiem dzieci do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na liniach zwykłych w obrębie miasta. Dotyczy to wszystkich członków rodzin zamieszkałych w Gdyni z co najmniej trojgiem dzieci do 18. lub 24. roku życia (w przypadku kontynuacji nauki).
Senior w Gdyni się nie nudzi
Niełatwo jest „wejść w buty” osób starszych. Dodatkowo okazuje się, że samo pojęcie „senior” nie jest jednoznaczne. Pełni energii i pomysłów 65-latkowie i starsi seniorzy mają inne oczekiwania i potrzeby. Najlepszym rozwiązaniem wydawało się zapytanie samych seniorów o to, jak widzą swoje miasto i co chcieliby zmienić. Seniorów zaproszono na spacery badawcze po mieście, w trakcie których mieli okazję podzielić się tym, jakie widzą przeszkody w poruszaniu się po mieście, jak oceniają małą architekturę i na jakie rozwiązania czekają. Pięciuset seniorów wzięło udział w specjalnie zorganizowanym panelu obywatelskim, którego tematem były usługi miejskie. W efekcie tych rozmów i konsultacji powstały standardy, na których opierają się dziś usługi opiekuńcze, z których mogą korzystać osoby starsze. Są one realizowane lub zlecane przez gdyński MOPS. Prężnie działa Centrum Aktywności Seniora i Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Fakty i liczby 2017:
– prawie 13 tys. seniorów – tyle osób skorzystało z oferty aktywizacyjnej miasta,
– ponad 2 tys. osób zapisało się na wykłady i aktywności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który mieści się w budynku YMCA na ul. Żeromskiego 26,
– tytuł Miasta Przyjaznego Starzeniu – przyznany w 2016 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako pierwszemu miastu w Polsce. Tym samym Gdynia stała się członkiem Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu, skupiającej ponad 300 miast z całego świata i obejmującej ponad 100 milionów mieszkańców,
– Rzecznik Praw Obywatelskich dwukrotnie nagrodził Gdynię wpisem do Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych,
– 6200 osób korzysta z imiennej karty Senior Plus, która umożliwia dostęp do wielu zniżek na różne usługi i wstęp na wydarzenia kulturalne i sportowe,
– w Gdyni działa pierwsza w Polsce Rada ds. Seniorów. Tworzą ją przedstawiciele organizacji i środowisk działających na rzecz seniorów oraz reprezentanci prezydenta Gdyni. Na jej spotkaniach omawiane są problemy zgłaszane przez osoby starsze oraz wypracowywane konkretne rozwiązania,
– seniorzy mogą korzystać z bezpłatnych zajęć fitness, jogi, pilates czy zumby, wszystkie zajęcia są organizowane w Gdyńskim Centrum Sportu,
– trwają konsultacje społeczne miejskiej polityki międzypokoleniowej – strategicznego programu miasta, mającego na celu zapewnienie dostępności do szerokiej oferty usług publicznych wszystkim grupom wiekowym.
Miasto stawia na profilaktykę
W Gdyni nie zapomina się o tym, jak ważne są działania na rzecz zdrowia mieszkańców. Kluczem jest współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi. To one są najbliżej osób potrzebujących i są wyspecjalizowane w prowadzeniu działań dla określonych grup. Miasto, organizując konkursy na konkretne działania, zleca im zadania takie jak: aktywizacja społeczna, zawodowa, integracja środowiska osób niepełnosprawnych, likwidacja barier w komunikowaniu, utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane, podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia oraz działalność samopomocowa, organizacja grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. W centrum uwagi gdyńskiego samorządu znajduje się w ostatnich latach profilaktyka uzależnień. Wśród programów i działań zdrowotnych, zrealizowanych przez podmioty lecznicze, znalazły się m.in.: zwalczanie narkomanii oraz profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Nie zapomina się także o szczepieniach, tym bardziej że Gdynia była jednym z pierwszych samorządów, który finansował i finansuje do dziś szczepienia HPV dla 13-latek.
Fakty i liczby 2017:
– 43 programy i działania zdrowotne, do najważniejszych można zaliczyć: szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV, wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym – „Sport Zdrowie Rodzina”, badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 r.ż., badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 r.ż. i badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 40-49 lat i seniorów: profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób powyżej 65 r.ż. „Stale sprawni”.
Centrum Nauki Experyment nie tylko dla dzieci
Udany rok zaliczyło gdyńskie Centrum Nauki Experyment. Ponad 230 tys. gości to rekord w 10-letniej działalności placówki.
Stałe cykle spotkań takie, jak: Naukowe Love, wykłady w ramach Akademii Experymentu czy Dzień Młodego Naukowca wzbogaciły nowe aktywności.
Akademia Experymentu 13+, Science Cafe – cykl spotkań dla dorosłych czy Przepis na dobrą formę (realizowany we współpracy z Centrum Aktywności Seniora) to niektóre z nich.
Istotnym punktem w działalności placówki było rozpoczęcie prac nad koncepcją i częściowym wdrożeniem kompleksowego systemu obsługi gościa z niepełnosprawnością – Experyment bez barier.