1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

Weź udział w dyskusji o Witominie-Radiostacji

20 marca o godz. 17.00 w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym (ul. Narcyzowa 6) odbędzie dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej.