1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

Zwycięski projekt ucznia III LO

Uczeń z klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego Jan Kisielnicki uzyskał awans do Finału Ogólnopolskiego Konkursu E(x)plory, który zostanie rozegrany w Pomorskim Parku Naukowo-Technicznym w październiku.
Uczeń przedstawił w Szczecinie oryginalną konstrukcję muzycznej cewki Tesli, która działa jak transformator i jednocześnie wytwarzałoby wysokie napięcie obserwowane w postaci wyładowań elektrycznych.
Konkurs Naukowy E(x)plory jest inicjatywą skierowaną do młodzieży w wieku 13-20 lat promującą i wspierającą w rozwoju najzdolniejszych młodych naukowców. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Zaawansowanych Technologii.
Gratulujemy.