1314 (1114) 2018-03-16 - 2018-03-22

19 lat Polski w NATO

Oficjalne obchody 19. rocznicy przyjęcia Polski do NATO odbyły się 12 marca na skwerze Kościuszki. Na płycie pomnika Marynarza Polskiego złożono kwiaty.
Członkostwo w najpotężniejszym sojuszu polityczno-wojskowym na świecie dało Polsce nie tylko gwarancje bezpieczeństwa w postaci art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, ale doprowadziło do wzrostu pozycji i znaczenia kraju na arenie międzynarodowej – mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta. – Polska regularnie wydziela dowództwa i pododdziały do Sił Odpowiedzi NATO. Regularnie odbywają się u nas ćwiczenia, np. „Anakonda”, która uzyskała status największego w regionie międzynarodowego ćwiczenia wojsk sojuszniczych i partnerskich – dodaje.
Joanna Zielińska //fot. LD
fot. Lechosław Dzierżak