1314 (1114) 2018-03-16 - 2018-03-22

„Mały procent – wielka sprawa!”

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 7 mln. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”
KRS: 0000136608
Strona internetowa: www.gss.edu.pl
e-mail: szkola.gss@gmail.com
ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami” jest organem prowadzącym Gdyńską Szkołę Społeczną. Szkoła ma charakter integracyjny i uczą się w niej dzieci z całkowitą lub częściową dysfunkcją wzroku.

Fundacja Dogtor
KRS: 0000145034
Strona www.fundacja.dogtor.org.pl
e-mail: fundacjadogtor@onet.pl
ul. Wolności 1A, 81-324 Gdynia
Fundacja zajmuje się szeroko pojętą dogoterapią – terapią i edukacją na rzecz osób potrzebujących, szczególnie dzieci, niepełnosprawnych, chorych, niedostosowanych społecznie oraz w inny sposób pokrzywdzonych przez los. Aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych specjalnie wyszkolonych psów, korzystnie wpływa na rozwój intelektualny i psychiczny podopiecznych. Dzieci wzbogacają wiedzę o otaczającej rzeczywistości, usprawniają umiejętności mówienia, wzmacnia się ich poczucie własnej wartości, a kontakt z psami – terapeutami korzystnie wpływa na dalsze funkcjonowanie.

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach „Inter Alia”
KRS: 0000160923
Strona internetowa: www.inter-alia.pl
e-mail: biuro@inter-alia.pl
ul. Abrahama 15, 81-352 Gdynia
Stowarzyszenie jako główny cel stawia sobie wszechstronną pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach powodujących szkody zarówno na zdrowiu jak i na mieniu, rozwijanie, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie przysługujących uprawnień, organizowanie pomocy prawnej i medycznej. Prowadzone działania: organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej. Zajmuje się publicystyką dotyczącą problemów osób poszkodowanych, organizowaniem współpracy z radiem celem podwyższenia świadomości prawnej poszkodowanych, pomocy medycznej, zbiórek oraz pomocy materialnej dla najbardziej poszkodowanych.
Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”
KRS: 0000191557
Strona www.sercedzieciom.org
e-mail: sercedzieciom@interia.pl
ul. Nauczycielska 14 lok. 10
81-614 Gdynia
Celem działalności Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom pochodzenia polskiego z litewskich domów dziecka, a w szczególności: organizowanie corocznego wypoczynku, wsparcie materialne dzieci, organizowanie i finansowanie leczenia dzieci chorych, wspieranie i ułatwianie adopcji oraz kontynuowania nauki w Polsce.

Fundacja Obrony Praw Dziecka „Angel”
KRS: 0000150990
Strona internetowa: www.fopd.pl
e-mail: biuro.fopd@wp.pl
ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia
Celem fundacji jest: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność charytatywna, aktywizacja zawodowa, integracja społeczna, gromadzenie środków w celu utrzymania ośrodków edukacyjnych i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży oraz środków finansowych i inwentarzowych w celu utrzymania ośrodków interwencji kryzysowej, prowadzenie domów opieki socjalnej całodobowej.

Gdyńskie Stowarzyszenie
Paralotniarzy „Glide Club Gdynia”
KRS: 0000155678
Strona internetowa: glideclubgdynia.pl
e-mail: kontakt@glideclubgdynia.pl
ul. Poznańska 10, 81-305 Gdynia
Glide Club Gdynia tworzy grupa zapalonych paralotniarzy z Trójmiasta i okolic. Organizują wspólne latanie, a nawet zawody. Stowarzyszenie powstało, by skuteczniej promować i rozwijać sport paralotniowy, podnosić bezpieczeństwo latania oraz wspierać sportowe ambicje wszystkich członków. Głównym celem jest realizacja poprzez prowadzenie szkoleń dla początkujących i zaawansowanych, organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych, działalność informacyjna i medialna. Stowarzyszenie ma charakter otwarty.

Fundacja Kultury Liberty
KRS: 0000217180
Strona www.globaltica.pl
e-mail: e.lamza@globaltica.pl
ul. Kurpiowska 1/1, 81-554 Gdynia
Fundacja Kultury Liberty zajmuje się wspieraniem, promowaniem i generowaniem wydarzeń kulturalnych w Trójmieście. Od 2005 roku organizuje Globaltica World Cultures Festiwal. Zrealizowała też takie projekty jak: „Teatr Gościnny”, „Teren Publiczny Plener Rzeźbiarski”, cykl spotkań literackich „Od deski do deski” oraz liczne koncerty, ważne wydarzenia miejskie.

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”
KRS: 0000185445
strona www.drzewopokoju.pl
e-mail: paulinapakur2@gmail.com
ul. Buraczana 45 a/14, 81-587 Gdynia
Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” działa na terenie Trójmiasta i okolic. Skupia w swoich szeregach ok.150 zuchów, harcerzy i harcerek. Krąg propaguje w wychowaniu harcerskim wartości chrześcijańskie, wychowanie do życia w rodzinie, a także umacnianie polskiej tożsamości narodowej.

Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych
KRS: 0000210045
Strona www.gmm.gdynia.pl
e-mail: witek-service@hot.pl
ul. Żwirowa 2C, 81-010 Gdynia
Muzeum upowszechnia wartości kulturalne, artystyczne, kształtuje wrażliwości poznawcze sympatyków historii, techniki i młodzieży, informując o gromadzonych zbiorach i umożliwiając z nimi kontakt. Prowadzone są lekcje historyczne dla młodzieży i grup szkolnych.
CDN.