1315 (1115) 2018-03-23 - 2018-03-29

Dla frankofonów

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej informuje, że do 28 marca można zgłaszać udział w XXXVI Pomorskim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego dla szkół, który odbędzie się 7 kwietnia.
Informacje dotyczące regulaminu można uzyskać osobiście w sekretariacie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej lub pod nr. tel. 58 621 91 15 w dni powszednie w godz. 16.00-18.00.
Zgłoszenia do 28 marca na e-mail: tppfgdynia@poczta.onet.pl lub na adres: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ul. Świętojańska 71/1, 81-389 Gdynia.