1315 (1115) 2018-03-23 - 2018-03-29

Urzędnicy roznoszą zawiadomienia

Pracownicy Urzędu Miasta Gdyni, posiadający legitymacje urzędowe roznoszą zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński”.
Zawiadomienia są dostarczane w dni powszednie w godz. 16.00-20.00 (w soboty w godz. 10.00-16.00) właścicielom nieruchomości ujętych w katastrze, położonych w projektowanych liniach rozgraniczających ulic Chwarznieńskiej, Hodowlanej, Sosnowej oraz skrzyżowaniach ulic: Wielkokackiej-Rolniczej-Chwarznieńskiej-Małokackiej i Hodowlanej-Wielkokackiej, a także nieruchomości położonych w terenie niezbędnym do realizacji inwestycji.