1315 (1115) 2018-03-23 - 2018-03-29

Warsztaty krytyki teatralnej dla młodych

Centrum Kultury w Gdyni we współpracy z Kwartalnikiem Artystycznym „Bliza” zapraszają młodzież w wieku 15-25 lat, lubiącą teatr i chcącą podszkolić się w mówieniu i pisaniu o nim na warsztaty krytyki teatralnej.
W czasie kilkudziesięciu godzin w weekendy kwietnia i maja 2018 roku doświadczeni krytycy pomogą w opanowaniu umiejętności opisywania spektakli, spojrzenia na grę aktorską, reżyserię, scenografię i pozostałe elementy sceniczne.
Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę o sztuce teatralnej i poznają zasady recenzowania jej.
Warsztaty krytyki teatralnej to nowa propozycja z dziedziny krytyki sztuki dla młodzieży organizowana przez Gdyńską Szkołę Filmową. Koszt uczestnictwa w całości warsztatów: 100 zł.
Rekrutacja: do 25 marca należy przesłać swoje imię nazwisko, datę urodzenia i krótki (max 2 strony) tekst o wybranym spektaklu (np. recenzję czy omówienie spektaklu Teatru TV (są na YouTube)) na adres: a.kaminski@festiwalgdynia.pl