1316 (1116) 2018-03-30 - 2018-04-05

Budowa najważniejszego odcinka R-10 coraz bliżej

W tym roku rozpocznie się budowa najbardziej oczekiwanego przez gdyńskich rowerzystów odcinka drogi rowerowej ciągnącej się wzdłuż alei Zwycięstwa.
To jeden z ostatnich brakujących fragmentów trasy rowerowej od granicy Gdyni z Sopotem do Śródmieścia, ale bardzo istotny z punktu widzenia osób codziennie korzystających z roweru. W ramach budowy powstanie kilometr wydzielonej drogi rowerowej o szerokości 2,5 m wzdłuż alei Zwycięstwa od ulicy Kościelnej do ulicy Orłowskiej.
Odcinek trasy rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa to jeden z najbardziej oczekiwanych przez gdynian fragment międzynarodowej trasy R-10. Teren został już przygotowany, trwają ostatnie poprawki projektowe, a w ciągu najbliższych tygodni zostanie ogłoszony przetarg na prace budowlane. – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.
W ramach inwestycji powstanie wydzielona droga rowerowa o długości jednego kilometra. Przebudowie poddane zostaną: zatoka autobusowa oraz chodniki. Pojawią się też elementy małej architektury (m.in. ławki, przysiadaki, kosze). Przebudowie ulegną również elementy infrastruktury technicznej.
Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe. Możliwe jest to dzięki podpisanej w grudniu ubiegłego roku umowie na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W jej ramach Gdynia otrzymała ponad 8 mln złotych na budowę trasy R-10, czyli Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego.
Istniejące odcinki dróg rowerowych w Gdyni, którymi przebiegać będzie trasa R-10 liczą około 9,25 km. Poza projektem zostaną wybudowane, wyremontowane i wyznaczone odcinki o łącznej długości około 3,95 km. Łączna długość międzynarodowej trasy rowerowej R-10 w Gdyni wyniesie zatem około 19 km.
Nowa trasa wpisze się w europejską sieć szlaków rowerowych EuroVelo. To projekt sieci piętnastu wysokiej jakości międzynarodowych tras rowerowych, zaakceptowany do realizacji w roku 1997. Całkowita długość szlaków ma wynosić ponad 70 tys. kilometrów.

ikona