1318 (1118) 2018-04-13 - 2018-04-19

Ekonomik w podróży

Młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni wraz z uczniami szkoły ekonomicznej Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung uczestniczyli w projekcie „I want to be an Entrepreneur” w ramach „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”.
W trakcie spotkania w Niemczech podejmowali decyzje dotyczące planowania działań firmy, wykorzystując grę symulacyjną.
Odwiedzili Inkubator Przedsiębiorczości i spotkali się z przedstawicielami odpowiedzialnymi za jego działanie i współpracę z przedsiębiorcami, którzy w nim działają. Zwiedzili szkołę i poznali system kształcenia zawodowego w Niemczech.
Uczestnicy projektów uzyskują międzynarodowe certyfikaty dokumentujące ich doświadczenie zawodowe, które zwiększą ich szanse na europejskim rynku pracy.
Celem wspólnych działań projektowych obu szkół jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem przez uczniów chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą po ukończeniu szkoły.
Wieloletnia współpraca ze szkołą w Lübeck umożliwiła stworzenie nowego projektu Erasmus+ o tematyce ekonomicznej „Entrepreneurship as the key to success” skierowanego do uczniów i nauczycieli, który zakłada wyjazdy do szkół partnerskich z sześciu krajów UE.