Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1318 (1118) 2018-04-13 - 2018-04-19

Odbudują ulicę Sienkiewicza i zabezpieczą skarpę

Ściana oporowa na mikropalach, przypora gruntowa i skuteczne odwodnienie mają jeszcze przed sezonem turystycznym ostatecznie załatwić kwestię osuwiska na Kamiennej Górze. W lutym zeszłego roku osuwająca się ze skarpy masa błota wymusiła ewakuację mieszkańców pobliskiej kamienicy i poważnie uszkodziła fragment ulicy Sienkiewicza. Aktualnie, po oczekiwanej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ogłoszono przetarg na prace budowlane, które mają naprawić skutki zdarzenia.
Najprawdopodobniej już na początku maja rozpoczną się prace na Kamiennej Górze, które będą miały duży wpływ na poprawę sytuacji okolicznych mieszkańców. Zarząd Dróg i Zieleni szuka w drodze przetargu firmy, która wykona zabezpieczenie przeciwosuwiskowe skarpy i odbuduje ulicę Sienkiewicza.
W ramach prac przede wszystkim zostanie zabezpieczona skarpa, która w lutym zeszłego roku osunęła się w kierunku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Sędzickiego 22, zalewając błotem jej parter. Wówczas konieczna była ewakuacja kilkunastu osób, stałych mieszkańców i gości pensjonatu, którzy otrzymali niezbędną pomoc od miasta. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po przeprowadzeniu kontroli stwierdził, że konstrukcja budynku nie została naruszona i mieszkańcy mogą wrócić do domów po usunięciu mas ziemi.
Przez osuwisko jednocześnie poważnie uszkodził się fragment ulicy Sienkiewicza, powstała przy tym wyrwa w asfalcie, odsłaniająca podziemne instalacje, w tym gazociąg. Ruch na drodze został zamknięty.
Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął procedurę przetargową, a jeszcze w maju na miejscu mają rozpocząć się roboty budowlane. Bezpieczeństwo ma zapewnić żelbetowa ściana oporowa, która będzie posadowiona na dokładnie 21 samowiercących mikropalach iniekcyjnych umieszczonych na głębokości około 9 metrów.
Pojawi się stałe odwodnienie z drenażem, a nadmiar wody będzie odprowadzany do kanalizacji deszczowej.
W ramach przetargu wykonawca odbuduje też zniszczony pas drogowy z chodnikiem przy ulicy Sienkiewicza i wytnie w pobliżu zagrażające bezpieczeństwu drzewo, dzięki czemu będzie można ostatecznie przywrócić ruch na drodze.
Zabezpieczona zostanie także odsłonięta sieć uzbrojenia terenu, która powstała po osunięciu. Zwycięzca przetargu zadba jeszcze między innymi o odbudowę słupa oświetleniowego z systemem zasilania.