1318 (1118) 2018-04-13 - 2018-04-19

Projekt w ZSET

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Projekt o tytule „Stać się częścią globalnego rynku TLS – staże zagraniczne jako źródło praktycznego doświadczenia w zawodzie.
Celem projektu jest wysłanie 32 uczniów z zawodów technik logistyk i technik spedytor na zagraniczną praktykę zawodową.
Dofinansowanie projektu z UE: 367.311 zł.