Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1318 (1118) 2018-04-13 - 2018-04-19

Szansa na kolej do północnych dzielnic

Prezydent Gdyni zatwierdził udział Gdyni w projekcie unijnym „HUPMOBILE Holistic Urban and Peri-urban Mobility” (Całościowe (ujęcie) mobilności miejskiej i podmiejskiej) – z Programu Regionu Morza Bałtyckiego.
Celem Gdyni w projekcie jest przygotowanie realizacji tzw. Północnej Kolei Aglomeracyjnej. PKA ma przyłączyć północne dzielnice Gdyni (Pogórze, Obłuże, Oksywie) i gminę Kosakowo oraz terminale pasażerskie w porcie do sieci PKM/SKM. Gdynię będą wspierały: samorząd województwa pomorskiego, gmina Kosakowo, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., PHN „Dalmor” S.A., Akademia Marynarki Wojennej, firma „WYG International”, Kłajpeda i Batumi. W projekcie uczestniczą m.in.: Hamburg, Ryga, Tallin, Turku. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Aalto (Finlandia).
Budżet Gdyni wynosi 267 500 Euro. Refundacji podlega 85%. Udział w projekcie zwiększy szanse na pozyskanie funduszy unijnych na modernizację i rozwój połączeń i przystanków kolejowych.
Szczegóły: Urząd Miasta Gdyni – Wydz. Współpracy i Analiz Samorządowych. Kontakt – tel. 58 668 21 10 lub: wydz.wspolpracy.analiz@gdynia.pl