1319 (1119) 2018-04-20 - 2018-04-26

Szkoły i przedszkola zapraszają w swoje progi

VI Liceum Ogólnokształcące (ul. Kopernika 34) zaprasza 21 kwietnia w godz. 9.00-12.00 na Dzień Otwarty.
Telefon: 58 622 22 33, www.vilo.org.
***
Szkoła Podstawowa nr 43 (ul. Porębskiego 21) zaprasza dzieci 5-, 6- oraz 7-letnie (które od września 2018 r. rozpoczną naukę w SP 43) 21 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca w godz. 10.00-12.00 na zajęcia adaptacyjne (zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy plastyczne, zabawy językowe i zabawy ruchowe „Wyginam śmiało ciało”). Dzieci powinny mieć wygodny ubiór i obuwie zmienne.
***
Zespół Szkół Plastycznych zaprasza w dniach 21 i 23 kwietnia od godz. 10.00 na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się w budynkach Szkoły w Gdyni przy ulicy Orłowskiej 39 i 8.
W programie m.in.: prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, oferta zajęć pozaszkolnych, zwiedzanie pracowni plastycznych oraz galerii Debiut, warsztaty artystyczne, korekty prac dla zainteresowanych, imprezy towarzyszące.
6 maja rozpoczną się kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych.
Więcej szczegółów na stronie szkoły www.zsplast.gdynia.pl.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79) zapraszają gimnazjalistów 25 kwietnia w godz. 11.00-15.00 na Dzień Otwarty Szkoły, podczas którego będzie można: zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019, zwiedzić szkołę, warsztaty szkolne i ciekawie spędzić czas. W programie wspólne grillowanie.
***
Szkoła Muzyczna (ul. Bpa Dominika 13A) zaprasza na Dni Otwarte:
I st. – 26 kwietnia w godz. 15.30-17.00 – punkt konsultacyjny dla kandydatów do szkoły oraz oprowadzanie po szkole;
25 kwietnia w godz. 16.00-17.00 – Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalny;
24 kwietnia od godz. 17.00 – Wydział Rytmiki – godz. 17.15 – lekcja otwarta, godz. 18.00 – zajęcia przygotowawcze dla kandydatów.
***
Szkoła Podstawowa nr 12 (ul. Stawna 4-6) zaprasza do I klasy pływackiej w roku szkolnym 2018/2019.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej: do 27 kwietnia.
Próby sprawności fizycznej:
I termin: 7 maja o godz. 15.00,
II termin: 9 maja o godz. 15.00.
Nie jest wymagana umiejętność pływania.
Kontakt: tel. 58 624 04 07 lub e-mail: sekretariat@sp12gdynia.edu.pl.
***
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (ul. Staffa 10) prowadzi nabór dziewcząt i chłopców do czwartej klasy sportowej o profilu piłki ręcznej. Zajęcia naborowe odbywają się w sali gimnastycznej w poniedziałki o godz. 14.45.

ikona