1320 (1120) 2018-04-27 - 2018-05-10

Chłodniczak z certyfikatem cyberbezpieczeństwa

Czwórka nauczycieli z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni przeszła szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego na platformie Palo Alto Networks. 16 kwietnia odebrali oni certyfi katy potwierdzające ich kwalifi kacje w zakresie tych rozwiązań.
Teraz przekażą tę wiedzę dalej. Będą szkolić nowe grono specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym. Ruszyły działania, które mają rozszerzyć ofertę edukacyjną dla młodzieży. Teraz w gdyńskim „Chłodniczaku" uczą się m.in. przyszli technicy informatycy. To dla nich otworzą się nowe możliwości.
Autoryzowane kursy z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego na platformie Palo Alto Networks ruszą w przyszłym roku szkolnym. Będą się odbywać w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jednak już teraz w szkole prowadzone są zajęcia przygotowawcze.
Kursy z zakresu rozwiązań Palo Alto to jednak nie wszystko. Następnym krokiem będzie przystąpienie do inicjatywy kolejnego giganta w zakresie bezpieczeństwa sieci – Juniper Networks.
Na razie będzie to oferta tylko dla uczniów gdyńskiego „Chłodniczaka”. Daje im spore możliwości, bo specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa są poszukiwani na rynku pracy i mogą pracować w różnych obszarach.

  • ikonaOpublikowano: 26.04.2018 11:12
  • ikona

    Autor: _Agnieszka Wołowicz-Bińkowska (a.wolowicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.04.2018 11:12
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Wołowicz
ikona