1320 (1120) 2018-04-27 - 2018-05-10

Gdyńska scena z szansą na nagrodę

Teatr Gdynia Główna drugi rok z rzędu znalazł się w fi nale Lechstartera. Gdynia znalazła się wśród fi nałowej dwudziestki i ma szansę zdobyć 100 000 zł na zakup profesjonalnego sprzętu technicznego, niezbędnego do realizacji przedstawień w ramach festiwalu „Pociąg do Miasta – IV Letni Festiwal Teatralny w Gdyni”.
Do 17 maja poprzez aplikację lub link https:// lechstarter.urbanforms.org/projekty/R- 0309-A72889 codziennie moż oddawać głosy na projekt „Pociąg do Miasta – IV Letni Festiwal Teatralny w Gdyni” Teatru Gdynia Główna w programie Lechstarter.
Szczegóły na stronie www.teatrgdyniaglowna.pl oraz naszym profi lu Facebook.

ikona