1320 (1120) 2018-04-27 - 2018-05-10

MEVO – rower metropolitalny

W głosowaniu internetowym zdecydowano, że rower metropolitalny nazywać się będzie Mevo. Ta propozycja spotkała się z największym zainteresowaniem internautów. Zostanie ona nazwą Systemu Roweru Metropolitalnego
Autorem zwycięskiej nazwy jest Michał Wiśniewski. W nagrodę otrzymał 6-letni karnet na Rower Metropolitalny. Pozostali fi naliści (Olga Jałoszyńska – autorka nazwy Kòło i Wojciech Rykaczewski – autor nazwy Metrower) otrzymali karnety roczne.
MEVO – w języku esperanto słowo oznaczające mewę. Na obszarze Metropolii można spotkać je niemal wszędzie. Teraz będzie można zobaczyć je również na ulicach.
Opracowując propozycję nazwy szukałem wspólnego mianownika dla Trójmiasta i całego naszego regionu. Mewa jest takim wspólnym mianownikiem, bo występuje u nas praktycznie wszędzie. Mnie osobiście mewa kojarzy się również z wolnością.Dodatkowo chciałem nieco umiędzynarodowić moją propozycję, dlatego wybór padł na esperanto. Myślę, że każdy może w tej nazwie coś dla siebie odnaleźć. Pozostałe nazwy były również pomysłowe i udane. Gratuluję wszystkim i dziękuję – mówił podczas uroczystości Michał Wiśniewski, autor nazwy MEVO.
Projekt „Budowa Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” współfi nansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17.218.259 zł.

ikona