1320 (1120) 2018-04-27 - 2018-05-10

Zaśpiewaj wspólnie pieśni patriotyczne

2 maja o godz. 19.00 w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (ul. Armii Krajowej 26, wejście od ul. Świętojańskiej) odbędą się „Nieszpory patriotyczne”. W godnym uczczeniu biało-czerwonej flagi pomoże na pewno wydany z tej okazji „Śpiewnik patriotyczny”.
Barwy polskiej flagi, czyli kolory biały i czerwony, są odwzorowaniem kolorystyki naszego godła – białego orła na czerwonym polu. Dla Polaków są one również symbolem poczucia godności, niezależności i narodowej dumy. Te emocje przez pokolenia wyrażaliśmy za pomocą pieśni patriotycznych – także tych zawartych w specjalnym wydaniu „Śpiewnika patriotycznego”, do którego powstania przyczynili się regionalni działacze.
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest symbolem, któremu winni jesteśmy szacunek, cześć i wdzięczność. Biało-czerwone barwy to symbol tego, co zakorzenione jest w naszych sercach – podkreśla Jarosław Bierecki, radny sejmiku wojewódzkiego i pomysłodawca tego wydawnictwa.
Pod narodowym sztandarem odbywały się powstania, manifestacje, strajki i społeczne protesty, które przyniosły nam upragnioną wolność – sto lat temu po zakończeniu I wojny światowej i stu dwudziestu trzech latach rozbiorów i ponownie – przed ponad ćwierćwieczem – mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
Zachęcając do uczestnictwa w „Nieszporach patriotycznych”, warto zaznaczyć, że są one przejawem patriotyzmu – zarówno tego rozumianego jako przywiązanie do Ojczyzny, jak też tego o wymiarze lokalnym.
Jestem przekonany, że towarzyszące obchodom Dnia Flagi „Nieszpory patriotyczne” są znakomitym sposobem na wyrażenie naszej wdzięczności, szacunku i hołdu dla tych wszystkich, których pamięć i dokonania czcimy i sławimy – podkreśla Wojciech Szczurek.

  • ikonaOpublikowano: 26.04.2018 13:19
  • ikona

    Autor: _Agnieszka Wołowicz-Bińkowska (a.wolowicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 27.04.2018 14:49
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona