1321 (1121) 2018-05-11 - 2018-05-17

Kampania „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście”

Tradycyjnie maj ogłoszony został miesiącem wrażliwości i tym samym w Gdyni wystartowała kampania społeczna „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście”. Ma ona pokazać, że każdy powinien mieć szansę uczestniczenia we wszystkich aspektach życia codziennego.
Kampania ma pokazywać, że każdy powinien mieć możliwość uczestniczenia w życiu społecznym na wszystkich jego szczeblach, a niepełnosprawność nie może być powodem gorszego traktowania, pozbawiania lub ograniczania dostępu np. do edukacji, pracy, ogólnodostępnych usług, wsparcia społecznego czy życia kulturalnego.

  • ikonaOpublikowano: 10.05.2018 15:55
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.05.2018 15:56
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona