1321 (1121) 2018-05-11 - 2018-05-17

Konkurs fotograficzny

Towarzystwo Polsko-Niemieckie zaprasza wszystkich, którzy ukończyli 14 lat, do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „W świecie polsko-niemieckich przysłów”.
Górna granica wieku nieograniczona.
Termin zgłaszania fotografii drogą mailową na adres: tpngdynia@op.pl upływa 10 czerwca.
Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.tpngdynia.pl w dziale: Seminaria i imprezy.

ikona