1321 (1121) 2018-05-11 - 2018-05-17

Po XLII sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 25 kwietnia odbyła się XLII sesja Rady Miasta Gdyni. Podjęto na niej m.in. uchwały dotyczące nadania imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowy Okrętów oraz imienia inż. Tadeusza Wendy Technikum Mechanicznemu nr 1. Przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Kamiennej Góry, a także podwyższono wynagrodzenie dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz zawodowej rodziny zastępczej.
Sesja rozpoczęła się od wysłuchania przez radnych sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, którą wygłosił Jakub Ubych, przewodniczący zarządu dzielnicy.
Jako pierwsze głosowane były uchwały dotyczące gdyńskich szkół średnich. Nadano imię Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowy Okrętów oraz imię inż. Tadeusza Wendy Technikum Mechanicznego nr 1. Obie szkoły wchodzą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni przy ul. Morskiej 79. Nowe nazwy będą obowiązywały od 1 września 2018 roku.
Radni skorygowali podział miasta na obwody głosowania. Pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski mieszkańców, którzy uważali, że wygodniej byłoby głosować w innym miejscu. Co ważne, nie uległy zmianie okręgi wyborcze. Obwody wyborcze otwierane m.in. w szpitalach będą głosowane na przyszłej sesji rady.
Podano do publicznej wiadomości informacja o zamiarze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zmiany dają możliwość utworzenia mediateki przy ul. Starowiejskiej, tzw. Biblioteki Śródmieście. W przestrzeni Biblioteki Śródmieście znajdzie się bogaty i różnorodny księgozbiór, miejsce do organizacji spotkań i warsztatów, a także do wspólnej i indywidualnej pracy, oraz stanowisko digitalizacji dokumentów Media Lab.
Zmieniono również nazwę „Centrum Kultury w Gdyni” na „Gdyńskie Centrum Kultury”. Zmiana ma ułatwić identyfikację placówki.
Przyjęto nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Kamiennej Góry w okolicy ulicy Sienkiewicza. Radni omówili wszystkie nieprzyjęte wnioski o zmianę złożone przez mieszkańców. Przy sporządzeniu planu wzięto pod uwagę strefę osuwania się zbocza. W strefie ochronnej nie wyrażono zgody na lokalizowanie budynków. Nowy plan skorygował również lokalizację wieloletniej sosny czarnej, plan nakazuje ochronę cennego drzewa.
Radni podjęli uchwałę dotyczącą zdjęcia z kasztanowców przy ulicy Kasztanowej obowiązku ich ochrony.
Sprawozdanie z działań komisji sportu Rady Miasta Gdyni złożył Jarosław Kłodziński, a Andrzej Bień, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, opowiedział o planach rady na majówkę i uczestniczeniu przedstawicieli miasta w uroczystościach.

ikona