1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Dla najmłodszych i trochę starszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
- dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44) w poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godz. 15.00-17.00.
- dzieci w wieku 2,5-4 lat, nie uczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67) w sobotę 9.06 w godzinach 9.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Programy realizowane z funduszu miasta.
- dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 6 czerwca w godzinach 16.30-18.30 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszu miasta.
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” (ul. Biskupa Dominika 13a) zaprasza dzieci od pierwszego roku życia i dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie.
Tel. 58 622 73 51, kom. 507 428 136.