1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Gdyńska młodzież angażuje się ekologicznie

23 maja dwudziestu uczniów V LO wspólnie z gdyńskim radnym dr. Jarosławem Kłodzińskim udało się do Nadleśnictwa Lipusz. Po instruktażu bezpieczeństwa z leśnikami młodzież pomogła przy wyznaczaniu pasa przeciwpożarowego wzdłuż drogi z Sulęczyna do Lipusza.
Głównym organizatorem wyjazdu był Jarosław Kłodziński. Przedsięwzięcie odbyło się przy wsparciu dyrektor V LO Doroty Dunst, nauczycieli: Beaty Przeradzkiej i Arkadiusza Suski oraz leśników z Nadleśnictwa Lipusz.